Sinh viên học môn Giáo dục quốc phòng

line
23 tháng 12 năm 2014

Lễ khai giảng môn GDQP năm học 2014 tại Công viên Lê Thị Riêng

khaigiangGDQP

Một buổi học môn GDQP

hocGDQP

Góp ý