line
21 tháng 06 năm 2016

1. Giới thiệu

Khoa Giáo dục Đại cương được thành lập ngày 29/3/2013 (theo quyết định số: 79/QĐ-ĐHVH do Hiệu trưởng trường ký);

Khoa là đơn vị quản lý hành chính cơ sở trực thuộc Trường. Khoa có nhiệm vụ tổ chức, quản lý quá trình đào tạo các môn học chung (thuộc khối kiến thức đại cương và một số môn cơ sở ngành thuộc các ngành đào tạo cho sinh viên toàn trường).

 2. Mục tiêu

Khoa tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả cao nhất sứ mạng đào tạo nhân tài cho xã hội theo định hướng ứng dụng và đào tạo sinh viên “Thành nhân trước khi thành danh” của trường. Bảo đảm cho sinh viên Trường có sức khoẻ và một số kiến thức, kỹ năng sau:

  • Có  kiến thức về đường lối, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay; có các kỹ năng quân sự cần thiết, phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống chống ngoại xâm, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia;
  • Có thói quen rèn luyện thể chất thông qua thực hành một số kỹ năng thể dục-thể thao;
  • Có kiến thức về một số môn học nền tảng thuộc khối kiến thức đại cương và cơ sở ngành để bảo đảm học tốt các môn học của ngành và chuyên ngành mà sinh viên theo học.

3. Đội Ngũ Giảng Viên:

Hiện Khoa có 32 GV.CV (12 nữ). Gồm: 18 GVCH, 13 Giảng viên Nghiên cứu  (GVNC) và 1 Thư ký khoa.  Trong 32 GV.CV có 6 Phó Giáo sư -Tiến sĩ, 9 Tiến sĩ, 16 Thạc sĩ và 1 Cao học.

 

TT

Họ và Tên

Bằng

Chức danh

Ngành

1

Đỗ Văn Bình

THS

Trưởng khoa

KHXH. SK

2

Phạm Quốc Hưng

TS

Phó khoa

QTKD

3

Tạ Trần Trọng

THS,GVC

GVCH

LLCT

4

Ngô Quang Ty

THS,GVC

GVCH

LLCT

5

Dương Đức Hưng

TS.GVC

GVCH

LLCT

6

Nguyễn Hữu Vượng

TS.GVC

GVCH

LLCT

7

Nguyễn Thành Đạo

THS

GVCH

VHH

8

Lê Thị Ngọc Thúy

THS

GVCH

VHH

9

Phạm Hoài Ngọc Bích

CH

GVCH

XHH

10

Đoàn Trọng Thiều

TS

GVCH

Văn học

11

Trần Thị Lợi

THS

GVCH

Văn học

12

Dương Mỹ Thắm

THS

GVCH

Văn học

13

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

THS

GVCH

Kinh tế

14

Lê Phước Hùng

TS

GVCH

QTKD

15

Lưu Hoàng Giang

THS

GVCH

Vật lý

16

Nguyễn Vũ Huyền Trang

THS

GVCH

Tin học

17

Đỗ Đình Trang

THS

GVCH

Tin học

18

Phạm Thị Giang Thùy

THS

CV

TCNH

19

Huỳnh Văn Vân

TS

GVNC

Văn học

20

Trần Xuân Kiêm

TS

GVNC

KT

21

Đặng Việt Bích

PGS.TS

GVNC

VHH

22

Văn Thị Ngọc Lan

TS

GVNC

XHH

22

Nguyễn Văn Thái

PGS

GVNC

KT

23

Trần Thị Diễm Châu

PGS.TS

GVNC

KT

24

Nguyễn Đức Hải

THS

GVNC

TC

25

Nguyễn Văn Nhuận

PGS.TS

GVNC

TTH

26

Nguyễn Sinh Phúc

PGS.TS

GVNC

TLH

27

Ngô Công Hoàn

PGS.TS

GVNC

TTH

28

Đỗ Thanh Xuân

TS

GVNC

TLH

29

Trần Lê Trà Thanh

ThS

GVNC

Piano

30

Phạm Diệu Thảo

THS

GVNC

Piano

31

Hoàng Thị Thu

THS

GVNC

Thanh nhạc

32

Bùi Duy Tân

THS

GVNC

Thanh nhạc

 

4. Nhiệm vụ:

4.1. Đào tạo:

Theo đề án cải tiến chương trình đạo tạo (CT.CTĐT) của trường, kể từ năm học 2016-2017 Khoa GDĐC phụ trách giảng dạy 32 môn chung cho sinh viên toàn trường với 82 tín chỉ (TC), chiếm 39% tổng số TC của tất cả các chương trình đào tạo. Trong đó có 10 môn học bắt buộc với 28 TC (5 môn do Bộ GDĐT và 5 môn do trường bắt buộc học) và 7 môn do sinh viên tự chọn (21 TC). Với chương trình cải tiến nhà trường đã mạnh dạn đưa vào chương trình các môn học mới, thích ứng với nhu cầu và bối cảnh xã hội như: Tinh thần khởi nghiệp, Kỹ năng hành chánh văn phòng, Văn hiến Việt Nam, Biểu diễn âm nhạc và Khiêu vũ, Các vấn đề xã hội đương đại, KTXH các nước Đông Nam Á, Giao tiếp đa văn hóa…

Tất cả các môn học này đều được đội ngũ GV giàu kinh nghiệm, yêu nghề và luôn cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy… GV giảng dạy sinh động để sinh viên tiếp thu tốt kiến thức-kỹ năng làm cơ sở vững chắc để vừa giúp sinh viên học tốt các môn chuyên ngành vừa có kiến thức-kỹ năng hành nghề và thành nhân.

Các môn học do Khoa phụ trách:

TT

Môn học

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Lý luận chính trị, gồm 3 học phần:

10

Các môn bắt buộc (Do Bộ GDĐT quy định)

1.1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin

5

1.2

Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam

3

1.3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

Giáo dục quốc phòng

8

3

Giáo dục thể chất

5

4

Pháp luật đại cương

3

5

Thống kê ứng dụng

3

 

6

Kỹ năng sử dụng tiếng Việt

3

 

7

Văn hiến Việt Nam

3

Bắt buộc (Trường)

8

Phương pháp học đại học

3

9

Môi trường và con người

3

 

10

Logic học

3

 

11

Toán cáo cấp

3

 

12

Vật lý đại cương

3

 

13

Kinh tế học đại cương

3

 

14

Marketting Căn bản

3

 

15

Kế toán đại cương

3

 

16

Tâm lý học đại cương

3

 

17

Mỹ học đại cương

3

 

18

Âm nhạc và Khiêu vũ

3

 

19

KT-VH-XH các nước ASEAN

3

Bắt buộc (Trường)

20

Lịch sử văn minh thế giới

3

 

21

Khởi nghiệp

3

 

22

Quản trị học

3

Bắt buộc (Trường)

23

Giao tiếp đa văn hóa

3

 

24

Đại cương về CNTT và truyền thông

3

 

25

Tiếng Anh căn bản 1

3

Bắt buộc chọn 1 ngoại ngữ (Trường)

26

Tiếng Anh căn bản 2

3

27

Tiếng Nhật căn bản 1

3

28

Tiếng Nhật căn bản 2

3

29

Tiếng Hàn căn bản 1

3

30

Tiếng Hàn căn bản 2

3

31

Tiếng Trung căn bản 1

3

32

Tiếng Trung căn bản 2

3

4.2. Nghiên cứu khoa học:

Với ngũ GV có chất lượng, Khoa GDĐC đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động khoa học: Tổ chức và tham gia nhiều hội thảo khoa học cấp khoa, hội thảo trong và ngoài trường; viết bài cho các báo, tạp chí khoa học trong, ngoài trường (cả tạp chí chuyên ngành quốc tế); trực tiếp thực hiện các đề tài nghiên cứu cũng như tham gia hướng dẫn, phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên trường và của các trường bạn.

 

 

Góp ý
quang cao