Đội ngũ giảng viên

line

----- Ban chủ nhiệm khoa -----

Team Leader

Đỗ Văn Bình

--- Trưởng khoa ---
Thạc sĩ

Môn giảng dạy:

Đào tạo dài hạn:

Đào tạo ngắn hạn trong nước:

Đào tạo ngắn hạn nước ngoài:

Sản xuất, tiêu thụ sạch và bảo vệ môi trường. Do Hội những người tiêu dung Penang, Malaysia tổ chức tại Penang từ 09-16/7/2007

5. Các đề tài nghiên cứu khoa học:

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Lượng giá dự án phát triển 2 xã vùng núi thuộc huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn. 2009,  2010, 2013 Tỉnh Chủ nhiệm
2 Nghiên cứu phúc lợi xã hội (nhà ở, y tế, giáo dục)  của người dân Tp.HCM 2010 Thành phố Tổ trưởng một tổ Nghiên cứu.
3 Nghiên cứu về học phí của học sinh tại 4 tỉnh thành 2007 Thành phố Tổ trưởng một tổ Nghiên cứu tỉnh Vĩnh Long
4 Nghiên cứu về tiếp cận dịch dụ y tế của người nghèo ở Tây Ninh và điều kiện làm việc của y bác sĩ ở Tp.HCM 2005 Tỉnh (cho UB các VĐ. Xã hội của QH Khóa XI) Chủ nhiệm đề tài

5

Nghiên cứu tình hình Nam giới quan hệ tình dục đồng giới ở Tp.HCM

2004

Thành phố Nghiên cứu viên
LIÊN KẾT

Sách chuyên khảo, giáo trình:

Bài báo:

Bài báo:

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Vai trò của phân tích khoa học luận lịch sử toán học trong nghiên cứu và thực hành dạy học môn toán. 2003 Bộ Chủ nhiệm
2 Sách giáo khoa Hình học  ở trường THPT nhìn từ quan điểm khoa học luận và didactic 2005 Bộ Chủ nhiệm
3 Integrating pocket calculators within mathematics teaching: a comparative study between France and Vietnam 2007 Chương trình DUO-France Tham gia
4 Algorithmique et programmation  dans l’enseignement des mathématiques à l’aide de la calculatrice : étude didactique pour la création d’un site internet de formation des enseignants 2007 Chương trình của Đại học Joseph Fourỉe (Pháp) Tham gia
5 Xác suất- Thống kê ở bậc trung học 2009 Cấp Bộ Chủ nhiệm
6 L’enseignement des Statistiques et Probabilité dans la formation des médecins 2012 ĐH Joseph Fourier và ĐHSP TpHCM Đồng chủ nhiệm
LIÊN KẾT